Kontakt

Zakład Biochemii Klinicznej
Polsko - Amerykański Instytut Pediatrii UJ CM
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

Tel/Fax: (12) 658-06-81
Tel.: (12) 658 20 11 wew. 1451

E-mail
sekretariatbiochem@op.pl