Pracownicy

Kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Sztefko
Kontakt:
Tel.: (12) 658 06 81
e-mail:krystyna.sztefko@uj.edu.pl


Adiunkci


Asystenci


Starszy referent naukowo-techniczny


Sekretarka


Doktoranci

 

Kontakt

Zakład Biochemii Klinicznej
Polsko - Amerykański
Instytut Pediatrii UJ CM

ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

Tel/Fax.: (12) 658 06 81
Tel.: (12) 658 20 11 wew. 1451

E-mail
sekretariatbiochem@op.pl