Prace magisterskie

Kontakt

Zakład Biochemii Klinicznej
Polsko - Amerykański
Instytut Pediatrii UJ CM

ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

Tel/Fax.: (12) 658 06 81
Tel.: (12) 658 20 11 wew. 1451

E-mail
sekretariatbiochem@op.pl