Seminarium 14

Prezentacje

Temat: Interpretacja wyników równowagi kwasowo-zasadowej.

Autor: Aleksandra Wierońska Prezentacja 1

Autor: Klaudia Zamerlak Prezentacja 2

 

 

Seminarium 13

Prezentacje

Temat: Oznaczanie żelaza, TIBC i transferyny w surowicy krwi. Oznaczanie stężenia hemoglobiny.

Autor: Paulina Gawęda Prezentacja 1

Autor: Anna Kolczyk Prezentacja 2

Autor: Agata Dziwińska Prezentacja 3

Seminarium 11

Prezentacje

Temat: Interpretacja oznaczeń jonów wapniowych, magnezowych i fosforanów

Autor: Anna Dubiel Prezentacja 1

Autor: Gabriela Czechura Prezentacja 2

 

 

Seminarium 10

Prezentacje

Temat: Interpretacja oznaczeń jonów sodowych, potasowych i chlorkowych – stany odwodnienia i przewodnienia.

Autor: Katarzyna Caruczyńska  Prezentacja 1

Autor: Agata Banaś Prezentacja 2

Autor: Łukasz Leśniak Prezentacja 3

 

 

 

 

 

Seminarium 8

Prezentacje

Temat: Analityczne aspekty oznaczania enzymów i ich przydatność diagnostyczna. Problemy analityczne oznaczania bilirubin.

 

Autor: Gabriela Gołąb Prezentacja 1

Autor: Sylwia Studnicka Prezentacja 2

Autor: Anna Sepioło Prezentacja 3

Seminarium 7

Prezentacje

Temat: Przydatność diagnostyczna oznaczania niebiałkowych związków azotowych (mocznik, kreatynina, kwas moczowy, amoniak).

Autor: Gabriela Czechura Prezentacja 1

Autor: Maciej Śpiewakowski Prezentacja 2

Autor: Anna Gruca Prezentacja 3

 

 

 

 

Seminarium 6

Prezentacje

Temat: Ocena wartości diagnostycznej testu – obliczanie czułości, swoistości, wartości predykcyjnych testu. Krzywe ROC.

 

Autor: Agnieszka Buda  Prezentacja 1

Autor: Anna Mueck  Prezentacja 2

Autor: Anna Sepioło Prezentacja 3

Seminarium 5

Prezentacje

Temat: Oznaczenia oceniające gospodarkę węglowodanową: glukoza, HbA1c, albumina w moczu, ciała ketonowe.

 

Autor: Anna Strug  Prezentacja 1

Autor: Agnieszka Stopkiewicz  Prezentacja 2

Autor: - Prezentacja 3

Seminarium 4

Prezentacje

Temat: WSPÓŁCZESNE LABORATORIA – automatyzacja laboratorium, systemy otwarte i systemy zamknięte; „mokra" i „sucha„ chemia. Komputeryzacja laboratoriów.

 

Autor: Paulina Pater Prezentacja 1

Autor: Martyna Średniawa Prezentacja 2

Autor: Ewelina Mańka Prezentacja 3

 

 

Seminarium 1

Prezentacje

Temat: ZARZĄDZANIE LABORATORIUM PRZEZ JAKOŚĆ

 

Autor: Gabriela Gołąb Prezentacja 1

Autor: Emilia Marta Prezentacja 2

Kontakt

Zakład Biochemii Klinicznej
Polsko - Amerykański
Instytut Pediatrii UJ CM

ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

Tel/Fax.: (12) 658 06 81
Tel.: (12) 658 20 11 wew. 1451

E-mail
sekretariatbiochem@op.pl